Proje Kapsamı?

Üniversite öğrencilerine yönelik bir programdır.

Proje Hedefi?

Üniversiteli gençlerin bilgi ve birikimlerinin artması, eleştirel bakış açılarının zenginleşmesi. Katılımcıların referans verilen kitapları okumaları ile birlikte fikirlerini ifade ederken kullandıkları dilin zenginleşmesi ve etkili iletişim kurabilme yönlerinin gelişmesi. Program ile fikir alışverişinin yapılabileceği bir ortamın oluşması.

Kitaplar
 • İslamın Dirilişi
 • İnsanlığın Dirilişi
 • Diriliş Neslinin Amentüsü
Kitap Temini
Kitabı https://www.bkmkitap.com/tugva-nfk-yarisma-kitaplari adresinden %40 indirimli olarak temin edebilirsiniz.

Yarışma Süreçleri
 • Yazılı Sınav: Yapılan başvurularla birlikte öğrenciler belirtilen 3 kitaptan sınava gireceklerdir. Sınav internet üzerinden yapılacaktır. Sınavda başarı puanı ile sıralama belirlenecektir. Türkiye genelinde dereceye giren ilk 18 erkek ve 18 hanım İstanbul’da yapılacak olan Final Kampı’na davet edilecektir. Final Kampı’na ulaşım tarafımızca karşılanacaktır.
 • Final Kampı: İstanbul’da 2 gün sürecek kampta yazılı sınava girenlere ödül niteliğinde özel bir program sunulacaktır. Program içeriğinde Türkiye’nin önde gelen ilim ve fikir adamlarıyla tanışma ve fikir alış verişinde bulunma fırsatının yanı sıra İstanbul gezisi yapılacaktır. Final Kampı’nın ana konusu rapor yazımı olacaktır. Tüm katılımcılara bir konu verilecek, bu konu üzerinde belirlenecek olan danışman hocalarıyla istişareler yapacak ve ferdî olarak rapor yazmaları istenecektir. Raporlar jüri heyeti karşısında okunarak puanlanacak ve Türkiye Fikir Kongresi’nin birincileri belirlenecektir.

Takvim

 • TFK Okuma Grupları ve Konferansları: 17 Şubat – 19 Nisan 2020
 • Yazılı Sınav: 26 Nisan 2020
 • Final Kampı: 9-10 Mayıs 2020
 • Final Programı: 10 Mayıs 2020Konferans ve Paneller

17 Şubat – 19 Nisan 2020 tarihleri arasında 200’den fazla başvuru bulunan illerde konferans veya panel yapılacaktır. Konferans ve panellerin ilinizde de yapılması için başvuru formunda yer alan “Konferansa Katılmak İsterim” seçeneğinde “Evet” butonunu seçebilirsiniz.

Kitap Tahlil Grupları

17 Şubat – 19 Nisan 2020 tarihleri arasında (her üniversitenin akademik takvimine göre belirlenecek olan 4 haftada), yeterli talep olan illerde, tahlil grubu oluşturulacaktır. Kitap Tahlil Grubu’unun ilinizde de yapılması için başvuru formunda yer alan “Kitap Tahlil Grubuna Katılmak İsterim” seçeneğinde “Evet” butonunu seçebilirsiniz. Kitap tahlil gurubunda Türkiye Fikir Kongresi kapsamında okunacak olan İslamın Dirilişi, İnsanlığın Dirilişi ve Diriliş Neslinin Amentüsü kitapları okunmakla kalınmayacak, her il için belirlenen gün ve saatte mütalaa, münazara ve hitabetlerle zenginleşecektir. Ayrıca kitaplarda geçen hususlar Üstad Sezai Karakoç’un diğer kitaplarının yanı sıra muhtevaya uygun konulardaki kitap önerileri ve metin paylaşımları ile desteklenecektir. Umuyoruz ki; TFK programımızda fikrî mülahazanın en derin yapılacağı, katılımcıların en fazla istifade edeceği bölümlerinden biri kitap tahlilleri olacaktır.

Kitaplar okunurken izlenecek usul:

 • Her kitap eksiksiz okunacak.
 • Önemli bulunan kısımların altı çizilecek. (Siyah Kalem)
 • Çok önemli bulunan cümleler altı çizildikten (Kırmızı Kalem) sonra bir not deftere yazılacak.
 • Anlaşılmayan yerler, konular, hususlar tespit edilecek ve birlikte mütalaa edilecek. (Mavi Kalem)
 • Manası bilinmeyen kelime ve kavramlar tespit edilecek ve araştırılıp öğrenilecek.
 • Bir defter alınacak ve kitapların notları bunlara yazılacak.
 • Okunan kitapla ilgili hafta başı yapılacak paylaşıma göre herkes kendisine verilen kısmı 5* dakika ekibe anlatacaktır. Hızlı, etkin, kısa ve öz bir anlatım; iyi bir hazırlanma ve sunum beklenmektedir.
  *15+ kişilik gruplarda her katılımcıya 4 dakika süre verilecektir.
 • Özetin yazılı metni gruba mail olarak toplantı öncesi paylaşılacaktır.
 • Zorunlu olmamakla birlikte tüm katılımcılardan program sonunda, kitaplardaki muhtevalar hakkında (bütüncül yahut özel bir konu seçilebilir) 250-1500 kelimelik yazı yazması beklenmektedir. Yazılar değerlendirilmeden geçirilerek, uygun görüldüğü takdirde; Fikirname Dergisi, TFK Kataloğu ve muhtelif yayın organlarında yazarın izni dâhilinde, yazarın adıyla yayımlanacaktır. Telif hakkına tabi tutulan yayın organlarında yazara telif ödemesi yapılacaktır.
 • Programın uygulandığı ildeki imkanlar ölçüsünde; programdaki faydayı artırıcı konuklar davet edilebir yahut katılımcılarla birlikte ziyaret edilebilir. Bu husus imkanlara ve katılımcıların teveccühüne arz edilmiştir.

1. Hafta

 • Katılımcılar ile tanışma merasimi yapılarak program hakkında gerekli bilgiler aktarılacak/hatırlatılacak.
 • Diğer haftalar için; mekân, tarih ve saatin uygunluğu istişare edilerek en uygun ortam oluşturulacaktır.
 • Sezai Karakoç’un şahsiyeti ve fikriyatı üzerine bilgilendirme yapılacak. (Yararlanılan kaynaklar program yöneticileri tarafından tahlil sorumlusuna önceden verilecektir.)
 • Açılış mahiyetinde Sezai Karakoç ve külliyatına vakıf bir konuşmacı davet edilerek fikriyatı üzerine 21 dakikalık bir sunum yapılacaktır.

2. Hafta

 • İslamın Dirilişi kitabında daha önce belirlenen bölümler katılımcılar tarafından ayakta, kitleye dönerek, göz teması kurulmak suretiyle, interaktik bir şekilde anlatılacaktır.
 • Her konuşmacı için 5 dakika süre tutulacak ve son 1 dakikası kaldığında konuşmacı görevli tarafından konuşmanın akışını bozmayacak şekilde uyarılacaktır.
 • Diğer katılımcılar bir hususta ekleme yapmak yahut fikir ifade etmek istediklerinde konuşmacıdan müsaade istemeli ve konuşmanın akışına riayet etmelidir. Bu arada süre görevli tarafından durdurulmalı ve konuşmacı başladığında devam ettirilmelidir.
 • Unutulmamalıdır ki; tahlil programları ferdî sunumlardan müteşekkil değildir. Bunun için katılımcılar konular üzerinde tartışmalı ve farklı bakış açıları geliştirerek konuyu anlamaya çalışmalıdır.
 • Grup sayısı 15’in üzerine çıktığında ikinci grup oluşturulabilir yahut. Sayfa sayıları azaltılabilir. Bu durumda görevlilere inisiyatif verilmiştir.
 • Sayfa dağılımı:
10 Kişilik Grup için…
İsim Soyisim Sayfa Aralığı Sayfa Sayısı Konu
Katılımcı 1 7-11 5 İslamın Dirilişinde Avrupa’nın Durumu
Katılımcı 2 11-18 8 İslamın Dirilişinde Asya ve Afrika’nın Durumu
Katılımcı 3 18-24 7 İslamın Dirilişinde İslam Dünyasının Durumu
Katılımcı 4 24-33 10 Düşüncede Diriliş
Katılımcı 5 33-40 8 İnanışta Diriliş
Katılımcı 6 40-47 8 Edebiyat ve Sanatta Diriliş
Katılımcı 7 47-52 6 Aksiyonda Diriliş
Katılımcı 8 55-61 7 İnsana Çağrı / Müslümana Çağrı
Katılımcı 9 61-66 5 Yahudiye Çağrı / Hristiyana Çağrı
Katılımcı 10 66-68 3 Doğululara ve Afrikalılara Çağrı / Din ve Tanrıtanımazlara Çağrı

12 Kişilik Grup için…
İsim Soyisim Sayfa Aralığı Sayfa Sayısı Konu
Katılımcı 1 7-11 5 İslamın Dirilişinde Avrupa’nın Durumu
Katılımcı 2 11-18 8 İslamın Dirilişinde Asya ve Afrika’nın Durumu
Katılımcı 3 18-24 7 İslamın Dirilişinde İslam Dünyasının Durumu
Katılımcı 4 24-28 5 Düşüncede Diriliş 1
Katılımcı 5 29-33 5 Düşüncede Diriliş 2
Katılımcı 6 33-40 7 İnanışta Diriliş
Katılımcı 7 40-47 7 Edebiyat ve Sanatta Diriliş
Katılımcı 8 47-52 6 Aksiyonda Diriliş
Katılımcı 9 55-67 3 İnsana Çağrı
Katılımcı 10 57-61 4 Müslümana Çağrı
Katılımcı 11 61-66 5 Yahudiye Çağrı / Hristiyana Çağrı
Katılımcı 12 66-68 3 Doğululara ve Afrikalılara Çağrı / Din ve Tanrıtanımazlara Çağrı

15 Kişilik Grup için…
İsim Soyisim Sayfa Aralığı Sayfa Sayısı Konu
Katılımcı 1 7-11 5 İslamın Dirilişinde Avrupa’nın Durumu
Katılımcı 2 11-18 8 İslamın Dirilişinde Asya ve Afrika’nın Durumu
Katılımcı 3 18-20 3 İslamın Dirilişinde İslam Dünyasının Durumu 1
Katılımcı 4 20-24 4 İslamın Dirilişinde İslam Dünyasının Durumu 2
Katılımcı 5 24-28 4 Düşüncede Diriliş 1
Katılımcı 6 29-33 5 Düşüncede Diriliş 2
Katılımcı 7 33-36 3.5 İnanışta Diriliş 1
Katılımcı 8 37-40 3.5 İnanışta Diriliş 2
Katılımcı 9 40-43 3.5 Edebiyat ve Sanatta Diriliş 1
Katılımcı 10 44-47 3.5 Edebiyat ve Sanatta Diriliş 2
Katılımcı 11 47-52 6 Aksiyonda Diriliş
Katılımcı 12 55-67 3 İnsana Çağrı
Katılımcı 13 57-61 4 Müslümana Çağrı
Katılımcı 14 61-66 5 Yahudiye Çağrı / Hristiyana Çağrı
Katılımcı 15 66-68 3 Doğululara ve Afrikalılara Çağrı / Din ve Tanrıtanımazlara Çağrı

3. Hafta

 • İnsanlığın Dirilişi kitabında daha önce belirlenen bölümler katılımcılar tarafından ayakta, kitleye dönerek, göz teması kurulmak suretiyle, interaktik bir şekilde anlatılacaktır.
 • Kitaba destek olarak; Rene Guenon’un Modern Dünyanın Bunalımı Kitabı Önsöz’ü program öncesinde okunmuş olunacak ve İnsanlığın Dirilişi kitabı tahlil edildikten sonra Rene Guenon üzerine mütalaa yapılacaktır.
 • Sayfa dağılımı:
10 Kişilik Grup için…
İsim Soyisim Sayfa Aralığı Sayfa Sayısı Konu
Katılımcı 1 7-20 10 Giriş / Bunalımın Kaynağı 1
Katılımcı 2 21-38 13 Bunalımın Kaynağı 2 / Bunalımın Kaynağı 3 / Hakikat Savaşı
Katılımcı 3 39-53 12 Peygamber İzi / Ölüm Dikkati / Tapınak
Katılımcı 4 54-74 15 Şahdamar / Kent / Propaganda / Politika
Katılımcı 5 75-90 14 Devrim 1 / Devrim 2
Katılımcı 6 90-102 10 Devrim 3 / Put
Katılımcı 7 103-118 15 Bilim / Edebiyat
Katılımcı 8 119-132 14 Sanat / Felsefe
Katılımcı 9 133-145 10 Tablo, Tohum ve İlham / Diriliş İnsanı 1
Katılımcı 10 146-159 11 Diriliş İnsanı 2 / Diriliş İnsanı 3 / Sonuç

12 Kişilik Grup için…
İsim Soyisim Sayfa Aralığı Sayfa Sayısı Konu
Katılımcı 1 7-20 10 Giriş / Bunalımın Kaynağı 1
Katılımcı 2 21-38 13 Bunalımın Kaynağı 2 / Bunalımın Kaynağı 3 / Hakikat Savaşı
Katılımcı 3 39-48 8 Peygamber İzi / Ölüm Dikkati
Katılımcı 4 49-58 8 Tapınak / Şahdamar
Katılımcı 5 59-70 11 Kent / Propaganda
Katılımcı 6 71-80 9 Politika / Devrim 1
Katılımcı 7 80-90 10 Devrim 2
Katılımcı 8 90-102 10 Devrim 3 / Put
Katılımcı 9 103-118 15 Bilim / Edebiyat
Katılımcı 10 119-132 14 Sanat / Felsefe
Katılımcı 11 133-145 10 Tablo, Tohum ve İlham / Diriliş İnsanı 1
Katılımcı 12 146-159 11 Diriliş İnsanı 2 / Diriliş İnsanı 3 / Sonuç

15 Kişilik Grup için…
İsim Soyisim Sayfa Aralığı Sayfa Sayısı Konu
Katılımcı 1 7-11 5 Giriş
Katılımcı 2 15-24 9 Bunalımın Kaynağı 1 / Bunalımın Kaynağı 2
Katılımcı 3 25-38 10 Bunalımın Kaynağı 3 / Hakikat Savaşı
Katılımcı 4 39-48 8 Peygamber İzi / Ölüm Dikkati
Katılımcı 5 49-58 8 Tapınak / Şahdamar
Katılımcı 6 59-70 11 Kent / Propaganda
Katılımcı 7 71-80 9 Politika / Devrim 1
Katılımcı 8 80-90 10 Devrim 2
Katılımcı 9 90-102 10 Devrim 3 / Put
Katılımcı 10 103-108 5 Bilim
Katılımcı 11 109-118 9 Edebiyat
Katılımcı 12 119-126 7 Sanat
Katılımcı 13 127-137 11 Felsefe / Tablo, Tohum ve İlham
Katılımcı 14 141-151 9 Diriliş İnsanı 1 / Diriliş İnsanı 2
Katılımcı 15 151-159 7 Diriliş İnsanı 3 / Sonuç

4. Hafta

 • Diriliş Neslinin Amentüsü kitabında daha önce belirlenen bölümler katılımcılar tarafından ayakta, kitleye dönerek, göz teması kurulmak suretiyle, interaktik bir şekilde anlatılacaktır.
 • Diriliş Neslinin Amentüsü kitabının tahlili yapıldıktan sonra Fikirname Dergisi Diriliş Eki okunarak tahlil edilecektir.
 • Kapanış mahiyetinde Sezai Karakoç ve külliyatına vakıf bir konuşmacı davet edilerek 21 dakikalık bütüncül bir sunum yapılacaktır.
 • Programın başında bildirildiği üzere yazılan yazılar katılımcılardan toplanarak görevliye verilecektir.
 • Sayfa dağılımı:
10 Kişilik Grup için…
İsim Soyisim Sayfa Aralığı Sayfa Sayısı Konu
Katılımcı 1 7-10 4 1
Katılımcı 2 11-17 6 2
Katılımcı 3 18-23 6 3
Katılımcı 4 24-33 8 4 / 5
Katılımcı 5 34-40 7 6 / 7
Katılımcı 6 41-46 5.5 8
Katılımcı 7 47-51 4.5 9
Katılımcı 8 52-57 4.5 10
Katılımcı 9 58-62 4 11
Katılımcı 10 63-68 4 12 / 13 / Sonuç

12 Kişilik Grup için…
İsim Soyisim Sayfa Aralığı Sayfa Sayısı Konu
Katılımcı 1 7-10 4 1
Katılımcı 2 11-17 6 2
Katılımcı 3 18-23 6 3
Katılımcı 4 24-28 4 4
Katılımcı 5 29-33 4 5
Katılımcı 6 34-37 4 6
Katılımcı 7 38-40 3 7
Katılımcı 8 41-46 5.5 8
Katılımcı 9 47-51 4.5 9
Katılımcı 10 52-57 4.5 10
Katılımcı 11 58-62 4 11
Katılımcı 12 63-68 4 12 / 13 / Sonuç

15 Kişilik Grup için…
İsim Soyisim Sayfa Aralığı Sayfa Sayısı Konu
Katılımcı 1 7-10 4 1
Katılımcı 2 11-13 3 2 (ilk yarısı)
Katılımcı 3 14-17 3 2 (ikinci yarısı)
Katılımcı 4 18-20 3 3 (ilk yarısı)
Katılımcı 5 20-23 3 3 (ikinci yarısı)
Katılımcı 6 24-28 4 4
Katılımcı 7 29-33 4 5
Katılımcı 8 34-37 4 6
Katılımcı 9 38-40 3 7
Katılımcı 10 41-46 5.5 8
Katılımcı 11 47-51 4.5 9
Katılımcı 12 52-57 4.5 10
Katılımcı 13 58-62 4 11
Katılımcı 14 63-66 3 12 / 13
Katılımcı 15 67-68 2 SonuçÖdüller

Yazılı Sınav

 • İl birincilerine; 7’li Kitap Seti + Fikirname Dergisi Seti
 • Türkiye genelinde ilk 18 Erkek ve 18 Hanıma; Final Kampına Katılım (Ulaşım Dahil) + Fikirname Dergisi Seti
Final
 • Birinci olan Erkek ve Hanıma; Yurt Dışı Dil Eğitimi
 • İkinci ve Üçüncü olan Erkek ve Hanıma; Yurt Dışı Gezisi

"Başvurularımız kapanmıştır. Yoğun ilginize teşekkür ederiz."

Adres

Defterdar, Savaklar Cd. No:45, 34050
Eyüp/İstanbul