DESTEKLEYEN KURUMLAR

Tügva Fikir Kongresi Olarak Bizi Destekleyen Kurumlarımız, Kurumlarımıze Bize Verdiği Destekten Dolayı Teşekkür Ederiz.

DESTEKLEYEN SPONSORLAR

Tügva Fikir Kongresi Olarak Bizi Destekleyen Sponsorlarımıza, Bize Verdiği Destekten Dolayı Teşekkür Ederiz.

MANİFESTOMUZ

Fikir kalesini fethetmeye yola çıkanların geçidi… Fikrin gür ve kuvvetli sesi…

Fikir diyarından hakikate yapılan seferin yolcularını bir araya toplayan bir kongre.. Henüz işlenmemiş madenleri tefekkür cehdi ile işleyip fikrin mücevherlerini ortaya çıkarmaya geliyoruz…

Yarının dünyasına, mâziden esen yeli ulaştırarak yaşanmaya değer hayatın meşalesini yakacak olanları bekliyoruz…

Fikir taşlarını itina ile örüp hakikat kulesini inşa edecek bir mimari anlayışına sahibiz.. Fikri hareket sahasına dökerek, inandığını yaşayan ve parolası istikamet olan bir usulü benimsiyoruz…

Tüm siyahları beyaz yapacak olan, bâtıldan inşa edilen buzulları hür nefesi ile eritecek olan aziz fikrin hizmetkârlarıyız…

“Sultan fikrin bir gün yeniden şanlı otağa gelip baş köşeye kurulacağı” inancımız her dâim taze olmak üzere, fikirde ve aksiyonda daima tetikte, nöbetteyiz…

Ufukları saran alevlerin üzerine üzerine gidip, fikir çağını başlatacak selin bendini yıkacak olanları selamlıyoruz…

Bir avuç inanmış gencin attığı tohumların bugün filizlerini vermeye başladığı Türkiye Fikir Kongresi’nde, yarının meyvelerini toplayacağımıza inanıyoruz…

“İşte iz, geliniz!” esasını düstur edinerek, rotasız olmayı kabul etmiyor ve âlemleri aydınlatan ulu fenerin gölgesinde düştüğümüz yolda attığımız adımlara güveniyoruz…

Suya atılan isabetli bir taş misali dalgalar hâlinde yayılacak olan fikir seferberliğine mihmandarlık yapmak biricik gayemiz…

İnsan hayatını ilgilendiren her meselede, fikrin hakkını verircesine bir tavırla ideal olanın teklifini hazırlamaya koyuluyoruz…

Fikir çağının arefesinde, tefekkür silahını kuşanmış pak zihinlerin ve inanmış yüreklerin omuzlarında yükselecek bir muştunun habercisiyiz…

İz bırakanların izinde, her dâim yeni olanın müdafaası icinde ve Anadolu’nun gongunu çalmak üzere, Türkiye Fikir Kongresi ile kervan yola koyuldu… Fikrin kıymetini bilen gönüllere selâm ederiz!

KONGRE BAŞKANINDAN

Değerli Araştırmacılar,

Hepimizin bildiği üzere, içinde bulunduğumuz çağı betimlemek için farklı nitelendirmeler kullanılmakta; “bilgi çağı”, “bilgi toplumu”, “kapitalist ötesi toplum”, “küresel toplum”, “dijital toplum” gibi çok sayıda tanıma başvurulmaktadır. Esasında bu tanımların hiçbiri, yekdiğerinin karşıtı olmadığı gibi, alternatifi de değildir. Birbirini tamamlayıcı nitelikteki bu tanımların hepsi bilimsel ve teknolojik ilerlemelere koşut bir şekilde gelişen sosyo-politik, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel alanlar ile değerler sisteminde ortaya çıkan temel farklılaşmaları ya da yeni yönelimleri ifade etmek üzere kullanılan işlevsel kavramlardır.

Bu kavramlar; siyasal ve kültürel yönelimlere, bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişmelere, üretim süreçleri ve üretim ilişkilerinde yaşanan değişimlere, yenilenen ve dönüşen toplumsal ihtiyaçlara, küresel ve yerel düzeydeki farklılaşmalara, bireysel ve kolektif taleplerdeki çeşitliliklere ve daha sayabileceğimiz birçok hususa ilişkin tanımlayıcı bir çerçeve sunmakta ve bize 21. yüzyıla dair gerçekliği ana hatlarıyla anlatmaktadır.

Söz konusu gerçekliğin, insanoğlunun tarih boyunca maruz kaldığı en büyük ve en tehlikeli felaketlerden biri olan ve hâlen devam eden küresel salgın sürecinin (Covid-19) etkisiyle yeni biçimler kazanmaya başladığını da ayrıca belirtmek gerekmektedir. Ancak küresel toplumu ve bilgi çağını adeta tarihsel bir meydan okumayla karşı karşıya bırakan ve tüm yaşam alanlarına dönük olumsuz bir etki üreten bu salgın, aynı zamanda dünyayı anlama ve anlamlandırma çabamıza eşlik eden kavram ve değer setlerini yeniden gözden geçirmemize de imkân sunmaktadır.

Süregiden haksızlık ve kötülüklerin ilgasına, insani ve bilimsel değerlerin ihyasına ve daha adil ve eşitlikçi bir dünyanın inşasına odaklanan güçlü bir vizyonla yola koyulan ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Türkiye Fikir Kongresi, söz konusu imkândan istifade etmeye dönük bir arayış olarak bu kavram ve değer setlerini özgün, eleştirel ve mukayeseli bir bakış açısıyla ele almak üzere toplanmaktadır.

TÜGVA’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 3. Türkiye Fikir Kongresi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin işbirliği ile 30-31 Ekim 2021 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Tüm öğrenci, akademisyen, araştırmacı ve düşün insanlarının davetli olduğu kongrede post-pandemi dönemine özgü sorun, risk ve tehditler ile bunlara dönük çözüm önerilerinin tartışılması ve dünyayı Türkiye perspektifinden okuyan özgün bir diyalog ve düşünce platformunun oluşturulması amaçlanmaktadır.

Katılımınızdan büyük bir onur ve mutluluk duyacağımız kongreye ilişkin diğer detaylara https://fikirkongresi.tugva.org/ adresinden ulaşmanız mümkündür.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Yusuf Tekin

Kongre Başkanı

Türkiye fikir kongresi kurullarımız

Fikir kalesini fethetmeye yola çıkanların geçidi.. Fikrin gür ve kuvvetli sesi.. Türkiye Fikir Kongresi!

Prof. Dr. Ahmet Akın

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Akın

1979 yılında İzmit’te doğdu. 1990 ile 1998 yılları arasında hafızlık ve İslami İlimler Eğitimlerini tamamladı. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında 2004 yılında lisans, 2006 yılında Yüksek Lisans, 2009 yılında doktora eğitimlerini tamamladı. 2011 yılında Psikolojik Danışmanlık alanında doçent doktor ünvanını aldı.

2016 yılından itibaren İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik anabilimdalında Prof. Dr. olarak görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce ve Arapça bilmektedir. Çalışma alanları arasında kendini sabotaj, kendini aldatma, psikolojik testler ve başarı yönelimleri bulunmaktadır. 16 kitabı ve çok sayıda uluslararası ve ulusal makale ve bildirisi bulunmaktadır.

Prof. Dr. Hasan Ayık

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Hasan Ayık

1960 yılında Erzurum’da doğdu. 1984 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli okullarda, 1985-1996 yılları arasında, 11 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra, 1996 yılında Rize İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1991 yılında “Ebheri’nin Hayatı Eserleri ve Fikirleri” isimli teziyle Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı.

2002 yılında “Farabi’de Dil-Mantık İlişkisi” başlıklı tezini tamamlayarak Doktor unvanını aldı. 2004 yılında Felsefe Tarihi Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 7 Ocak 2008 yılında “Doğuluların Mantığı” adlı çalışmasıyla Doçent oldu. 2009-2010 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi Kurucu Müdürlüğü görevini yürüttü, 2013 yılında ‘‘Gazali’nin Filozofları Eleştirisinin Epistemolojik Değeri Üzerine’’ adlı çalışmasıyla Profesör oldu. Prof. Dr. Hasan AYIK Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi iken, Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin Dekan olarak atandı.

2019 yılından bu yana Ankara Hacı Bayram-ı Velî Üniversitesi’nde İlahiyat Fakültesi Dekanı olarak görevini sürdürmektedir.

Çeşitli dergilerde yayınlanmış makale ve çevirileri ile uluslararası ve ulusal sempozyumlarda sunulmuş bildirileri yanında “Gazali’nin Filozofları Eleştirisinin Epistemolojik Değeri Üzerine”, “İslam Mantık Geleneği ve Doğuluların Mantığı”, “Farabî’de Dil-Mantık İlişkisi” ve “Ebheri’nin Hayatı Eserleri ve Fikirleri” adlı kitapları bulunmaktadır. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak

1993 yılında İstabul Üniversitesi, İktisat Bölümünden mezun oldu.Yüksek lisansını 'Türkiye iktisat politikalarının belirlenmesinde iktisadi kurum-kural ve kuruluşların rolleri' teziyle 1998 yılında, doktorasını ise 2001 yılında 'Beşeri Sermaye Teorisi ve Beşeri Sermayenin İktisadi Gelişmedeki Rolü' başlıklı teziyle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.

İlgi ve çalışma alanları; Bilgi Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, İslam Ekonomisi olan İbrahim Güran Yumuşak, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevine devam etmektedir.

Doç. Dr. Kemal ŞAMLIOĞLU

Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Kemal ŞAMLIOĞLU

1978 yılının Ocak ayında Rize’nin Ardeşen ilçesinde dünyaya gelen Kemal Şamlıoğlu; lise tahsilini 1995 yılında Trabzon-Of İmam Hatip Lisesi’nde, Lisansını 1999 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programında tamamladı. Aynı Üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi alanında tezli yüksek lisansını yaptı. Tanzimat’tan İtibaren Türk Edebiyatında Yenileşme Çabalarının Fikrî Zemini konulu teziyle doktorasını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde tamamlayan Kemal Şamlıoğlu 2021 yılında Yeni Türk Edebiyatı Bilim alanında Doçent unvanı aldı. Şamlıoğlu, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Kemal Şamlıoğlu, 1999 yılından 2002 yılına kadar çeşitli okullarda öğretmen olarak çalıştı. 2002 yılından 2014 yılına kadar özel bir öğretim kurumunda yönetici olarak görev yaptı. 2014 -2016 yılları arasında MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı; 2016-2018 yılları arasında MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü olarak görev yaptı. 19.09.2018 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Genel Sekreteri olarak göreve başladı. 08.10.2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kuruluna Üye olarak atandı. Evli ve iki kız çocuğu babası olan Kemal Şamlıoğlu’nun uluslararası yayınevinde yayımlanmış iki kitabı ve birçok yayın organında eğitim ile edebiyat üzerine makaleleri/yazıları ve röportajları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Mahmut Bilen

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mahmut Bilen

Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Teorisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Mahmut Bilen, lisans öğrenimini 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümünde tamamladı. Prof. Dr. Bilen, Yüksek Lisans öğrenimini 1994 yılında, Doktora öğrenimini ise 2002 yılında yine aynı üniversitede tamamladı.

Prof. Dr. Mahmut Bilen, Sakarya Üniversitesi Kaynarca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü ve Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü yaptı.

1993 yılında başlamış olduğu Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat bölümünde Araştırma Görevlisi, 2002 ile 2011 arasında aynı yardımcı doçent olarak görev yaptı. 2011 yılında iktisadi gelişme alanında Doçent olan Bilen, Ağustos 2016’dan itibaren Sakarya Üniversitesi İktisat bölümünde profesör oldu. Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na atanan Prof. Bilen, halen bu görevini sürdürmektedir.

Yayınlanmış çok sayıda eseri bulunan Bilen, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

Dr. Ömer Faruk Yelkenci 

Düzenleme Kurulu

Dr. Ömer Faruk Yelkenci 

Ömer Faruk Yelkenci, 1969 senesinde Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. Tüm eğitim hayatını İstanbul'da tamamladı. 1986 senesinde Haydarpaşa Lisesi'ni, 1992 senesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 2008 senesinde "Türk Modernleşmesinin Osmanlı Kökenleri: Sultan II. Abdulhamid Dönemi Eğitim Konuları" adlı tezi ile Yeditepe Üniversitesi'nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Yelkenci, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir.

Meslek hayatına özel bir dershanede öğretmenlik yaparak başlayan Yelkenci, İstanbul'daki farklı resmî okullarda dört sene tarih öğretmenliği yaptıktan sonra Birikim Eğitim Kurumları'nda sırasıyla dershaneler koordinatörlüğü, Kadıköy Birikim Dershanesi'nde müdürlük, Özel Bağcılar Birikim Lisesi'nde müdürlük ve Birikim Eğitim Kurumları'nda genel müdür yardımcılığı vazifelerinde bulundu.

14 Mart 2016 tarihinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde Rektör Danışmanı olarak görevine devam etmektedir.

Ömer Faruk Yelkenci, evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Semih Aktekin

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Semih Aktekin

1974 yılında Ahlat’ta doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Tatvan’da tamamladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1416 sayılı yasa kapsamında açtığı bursluluk sınavını kazanarak lisansüstü eğitim görmek üzere İngiltere’ye gönderildi. Nottingham Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Tarih Eğitimi programında tezsiz yüksek lisans, Okul Geliştirme ve Sürekli Mesleki Gelişim programında yüksek lisans, Öğretmen Yetiştirme programında doktora dereceleri aldı. Yurda dönüşte mecburi hizmetini yürütmek üzere Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’ne öğretim üyesi olarak atandı.

2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nda danışman olarak görevlendirilen Semih Aktekin, 2014-2016 yılları arasında Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü, 2016-2018 yılları arasında Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü olarak görev yaptı. 2019 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne Öğretim Üyesi ve Rektör Danışmanı olarak atandı.

Farklı tarihlerde, YÖK Bologna Uzmanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Üyeliği, ÖSYM Yönetim Kurulu Üyeliği, Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu Üyeliği, TÜBİTAK SOBAG ÇPDK üyeliği, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları DDK Üyeliği, UNESCO Uluslararası Öğretmen Eylem Gücü Yürütme Kurulu üyeliği, Avrupa Tarih Eğitimcileri Birliği (EuroClio) yönetim kurulu üyeliği ve OECD tarafından yürütülen TALIS projesi yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Genel müdürlükleri süresince 1416 sayılı kanun kapsamındaki YLSY programıyla ilgili mevzuatın güncellenmesi ve programların yeniden yapılandırılması, Öğretmen Strateji Belgesi’nin yayınlanması, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Belgesi’nin güncellenmesi ve yayınlanması, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı’nın başlatılması, Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim faaliyetlerinin kapsayıcı yaklaşım ve etkinlik temelli uygulama doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, Okul Tabanlı Afet Eğitimi’nin ikinci fazının başlatılması, Geçici Eğitim Merkezlerinde görev yapan Suriyeli öğretmenlerin hizmetiçi eğitim programlarının düzenlenmesi gibi birçok proje ve faaliyeti yürüttü.

YÖK tarafından 26. 03. 2020 tarihinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine vekaleten atanan Prof. Dr. Semih Aktekin, 24.06.2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 23 Haziran 2020 Tarih ve 2020/304 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Rektörlük görevine asaleten atanmıştır.

Prof. Dr. Semih Aktekin evli ve iki çocuk babasıdır.

Dr. Serkan Uçan

Hakem Kurulu

Doç. Dr. Yusuf Dinç

Hakem Kurulu

Prof. Dr. Abdülkadir BULUŞ

Hakem Kurulu

Prof. Dr. Abdülkadir BULUŞ

18.12.1968’de Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamladı. 1991’de İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1991’de İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim dalındaki yüksek lisans eğitimini,  1994’de savunduğu “Japonya-ASEAN İlişkileri Çerçevesi’nde Japon Dış Yatırımlarının ASEAN Ekonomilerindeki Rolü” başlıklı tezi ile tamamladı. 1994-2000 arasında ise İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı’nda, “Osmanlı Tekstil Sanayii Hereke Fabrikası” başlıklı doktor tezini 24.08.2000’de savunarak doktorasını verdi. 2005’de doçent, 2010’da profesörlük unvanlarını kazandı. Doktora tezi ile Tarih ve Toplum dergisinin tarih alanındaki en iyi doktora tezleri yarışmasında ikincilik ödülü kazanmıştır.

  1. 09. 1992-17.07.2013 arasında Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü’nde araştırma görevlisi, öğretim üyesi, bölüm başkanı olarak çalıştı. 17.07.2013’den sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü’ne geçti. 19.03.2014’den bu yana aynı fakültede dekanlık görevini yürütmektedir.

Osmanlı ekonomisi, Türkiye ekonomisi ve Konya ekonomisi üzerine çalışmaları vardır. Ulusal ve uluslararası bildirileri, ulusal ve uluslararası proje yürütücülükleri yaptı. 13 yüksek lisans ve 7 doktora tezinin danışmanlığını yürüttü.  Yayımlanan kitapları, ilk baskısı 2003’de yapılan Türk İktisat Politikalarının Tarihi Temelleri, 2010’da yayınlanan Konya Ekonomisinin Tarihsel Gelişimi ve Özel Girişim Ağırlıklı Bir Kalkınmanın Temelleri ve 2014’de basılan Konya Sanayi Tarihi’dir. Çok sayıda hakemli dergide yayımlanan makalesi ve kitap bölümlerinde yayımlanan makaleleri dışında panel ve konferansta konuşmacılık yapmış ve çok sayıda TV programına katılmıştır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Bünyamin BEZCİ

Hakem Kurulu

Prof. Dr. Bünyamin BEZCİ

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1992’de mezun oldu.

Bremen Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde dil öğrenimi ve yüksek lisans eğitimi için bulundu. Sakarya Üniversitesinde “AB’in Yerel Yönetimlere Yaklaşımı” adlı tezini 1999’da savundu. Muğla Üniversitesi’nde araştırma görevlisiyken Uludağ Üniversitesi’nde “Carl Schmitt’in Politik Felsefesi Açısından Modern Türkiye’de Güçlü Devlet Kavramı” adlı doktora tezini 2004’de bitirdi.

Sakarya Üniversitesi Diaspora Araştırmaları Merkezini kurdu ve şu an merkez müdürü olarak görev yapmaktadır.

Politik sistemler, devlet felsefesi, siyasal partiler üzerine çalışmaları bulunmaktadır.

Doç. Dr. Ebubekir CEYLAN

Hakem Kurulu

Doç. Dr. Ebubekir CEYLAN

Ebubekir Ceylan 1974 yılında gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak Almanya’da doğdu. Ortaöğretimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 1998 yılında The University of Manchester’da Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisansını, 2006 yılında da Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih alanındaki doktorasını başarıyla tamamladı.

Uzmanlık alanları Yakınçağ Tarihi, Son dönem Osmanlı Tarihi, Modern Ortadoğu Tarihi ve Osmanlı Arap vilayetlerini kapsamaktadır. The Ottoman Origins of Modern Iraq başlıklı bir kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

1999-2013 yılları arasında akademisyenlik yaptıktan sonra 2013 yılından beri Yunus Emre Enstitüsünde başkan yardımcılığı görevini yürüttükten sonra, 2016 yılında doçent ünvanını almıştır.

İngilizce, Almanca ve Arapça bilen Ceylan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Doç.Dr.Eldar HASANOĞLU

Hakem Kurulu

Doç.Dr.Eldar HASANOĞLU

Azerbaycan’da doğdu. Lisans eğitimini Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde aldı. Yüksek Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi SBE İslam Hukuku Bölümü’nde tamamlayarak “İslam Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Yahudi Hukukunda Zina ve Benzeri Cinsel Suçlar” başlıklı tezini sundu (2007). Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi SBE Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda “Yahudi Ahit Geleneğinde Nuh Kanunları ve Nuhilik” tezi ile tamamladı (2012).

Tez araştırmaları için Kanada’da Toronto Üniversitesi’nde bulundu (2009-2010). İsrail’de Hayfa Üniversitesi’nde İbranice eğitimini tamamladı (2011). 2013-2015 yıllarında Sakarya Üniversitesi’nde çalıştı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Hasanoğlu’nun telif ve tercüme kitapları, çeşitli uluslararası ve ulusal dergilerde telif ve tercüme makaleleri, DİA’da maddeleri, uluslararası ve ulusal konferanslarda sunumları yayınlanmıştır.

Prof. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU

Hakem Kurulu

Prof. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU

Sakarya doğumlu olan Fatih Yardımcıoğlu, Lise eğitimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 2002 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü’nden mezun oldu. 2006 yılında Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü’nde yüksek lisans eğitimi aldı. Ardından 2012’de aynı fakültenin İktisat Bölümünden “Eğitim Harcamaları, Ekonomik Büyüme ve Gelir Dağılımı İlişkisi” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.

2010-2012 arasında misafir araştırmacı olarak Durham University, Business School’da doktora araştırması yaptı.

Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü’nde 2012-2015 arasında yardımcı doçent olarak görev yaptı ve 2015’te doçent oldu.

2013-2016 arasında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Yardımcıoğlu, 2016’da aynı üniversitede İslam Ekonomisi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı görevini de üstlendi.

2017 yılında Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünde danışmanlık yaptı.

2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne atandı.

2019 yılı Ağustos ayında yapılan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma olmaması durumunda başvurulacak hakem heyetinde yer aldı.

2020 yılı Şubat ayında Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde Profesör oldu.

Ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli yayınlarda makaleleri ve bildirileri yayımlanan Yardımcıoğlu, Ulaşım Ekonomisi başlıklı ders kitabının ve Ulaşım Hizmetleri Kamu Ekonomisi Perspektifi adlı kitabın yazarıdır. Yardımcıoğlu ayrıca Business Challenges in the Changing Ekonomic Landscape Vol 1, Elazığ İli Sosyal Analiz Çalışması, Bingol Sosyal Analiz Çalışması ve Diyarbakır Göç Araştırması gibi kitaplarda ortak yazarlık ve bölüm yazarlığı yapmıştır. Yardımcıoğlu, Kamu Maliyesi, Mali İktisat ve Kamu Ekonomisi alanlarında çalışmaktadır.

Prof. Dr. Sefa Bulut

Hakem Kurulu

Prof. Dr. Sefa Bulut

Prof. Dr. Sefa Bulut, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümünde tamamladı. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Amerika Birleşik Devletlerinde, Oklahoma Devlet Üniversitesinde, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde yaptı. Bu üniversite de araştırma ve öğretim asistanı olarak çalıştı. Aynı üniversitenin, Multicultural Development and Assessment Center. (MDAC) bölümünde çalıştı. Oklahoma Technical Assistance Center. (OTAC) danışmanlık görevinde bulundu. Gülhane Askeri Tıp Akademisinde askeri ve travma psikoloğu olarak çalıştı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde uzun yıllar çalıştı ve ana bilim dalı başkanlığı, dergi yayın koordinatörlüğü üyeliği, erasmus ve farabi koordinatörlükleri yaptı.

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZKAN

Hakem Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZKAN

1997 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiüsü'nde "Whitehead Felsefesinde Din ve Bilim İlişkisi" adlı tez ile yüksek lisansını, 2008 yılında aynı enstitüde "Duns Scotus'da İradecilik" adlı tez ile doktorasını tamamladı. Halen Gazi Üniversitesi Polatlı İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç Dr. Özcan Erkan Akgün

Hakem Kurulu

Doç Dr. Özcan Erkan Akgün

1999 yılında Yüksek Öğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını kazandı. ODTÜ Yabancı Dil Hazırlık Okulunda dil eğitimi aldıktan sonra 2002 yılında Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Teknolojisi Yüksek Lisans Programını 2005 yılında aynı ana bilim dalında Doktora Programını tamamladı. 2006 ile 2015 yılları arasında Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı ve bölüm başkan yardımcılığı, bölüm komisyonları ve koordinatörlükleri görevlerinde bulundu.

2015 yılı Kasım ayında İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesinde göreve başladı. 2018 yılına kadar BÖTE Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. 2016 - 2020 yılları arasında Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak çalıştı ve görevi kurduğu ekipte yer alan arkadaşına devretti. 2017 yılından beri Dekan Yardımcısı görevine devam etmektedir. Ayrıca Üniversitenin eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili kurul ve komisyonlarında çalışmaktadır. Öğretim tasarımı, öğrenmenin geliştirilmesi, e-öğrenme, uzaktan eğitim, eğitimde teknoloji entegrasyonu, STEM, yüksek öğretimde yetkinlikler, akreditasyon, etkili öğrenme-öğretme ve öğrenme motivasyonu konularında tamamlanmış projeleri, makaleleri, bildirileri, kitap ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

Bizimle İletişime Geçmek İçin Aşağıdaki Formu Doldurunuz.

    İLETİŞİM FORMU

    İletişim formunu kullanarak tarafımıza ulaşabilirsiniz.