Bildiri Gönderimi

 1. Türkiye Fikir Kongresi’ne bildiri gönderimi sadece kongre web sitesinde yer alan “Türkiye Fikir Kongresi Bildiri Formu” üzerinden kabul edilecektir. Kongreye yalnızca lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilir. Yazarlar form linkine tıklayarak bildiri gönderiminde bulunabilirler. Sadece “Bildiri Yazım Kuralları” başlığı altındaki kriterlere uygun şekilde gönderimi tamamlanmış olan bildiriler hakemler tarafından değerlendirilecek ve bunların dışındaki bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiri özetlerinin sisteme kurallara uygun şekilde yüklenmesinin ardından bildiri sahiplerine teyit amaçlı bir e-posta gönderilecektir. E-postanın bildiri sahibine ulaşmaması durumunda bildiri başarılı bir şekilde gönderilmemiş olabilir. Bu durumda özet gönderim sürecinin kongre sitesinde yer alan “İletişim” bölümünden irtibata geçilerek kontrolünün yapılması gerekmektedir.

 

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi

Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 9 Temmuz 2021 olup, bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiri başvuruları sözlü ve poster olarak iki grup altında değerlendirilecektir.

 

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Bildirilerin değerlendirilmesi, internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Hakem Kurulunca yapılacaktır. Hakem Kurulu, bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek olup, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.

Bildiri Yazım Kuralları

 1. Özetler online bildiri formu üzerinden toplanacaktır.
 2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. 
  Örn: Mehmet Kısa
 4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. 
  Örn: A Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, BAna Bilim Dalı, İstanbul
  A Üniversitesi, B Fakültesi, C Bölümü Öğrencisi.
 5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.) 
  Örn: Aaaaaabbbbbccccc
 6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 7. Özette araştırmanın amacı ve kullanılan yöntemlere kısaca değinilmeli, verilerin analiz yöntemi anlatılmalı, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 8. Anahtar kelimeler 4-6 kelime arasında olmalıdır.
 9. Özet; giriş, yöntem, sonuç ve öneriler başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 10. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir.
 11. Bildirilerin doğru hazırlanabilmesi için “Bildiri Şablonu”ndan destek alınabilir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Kongre Takvimi

 • Bildiri Özeti Kabullerinin Son Günü: 9 Temmuz 2021
 • Kabul Edilen Bildiri ve Posterlerin Duyurulması: 9 Ağustos 2021
 • Bildiri ve Poster Tam Metin Kabullerinin Son Günü: 3 Ekim 2021
 • Kongre Programının İlanı : 10 Ekim 2021
 • Kayıt Başlangıç Tarihi: 11 Ekim 2021
 • Kayıt Bitiş Tarihi: 22 Ekim 2021
 • Kongre Başlangıcı/Bitişi: 30-31 Ekim 2021