Prof. Dr. Abdülkerim Çalışkan

Prof. Dr. Abdülkerim Çalışkan

Prof. Dr. Abdülkerim Çalışkan

Prof. Dr. Abdülkerim Çalışkan, kariyerinde bir çok başarıyı geride bırakmış bir isim. Eğitim hayatını Kıbrıs ve Sivas ilköğretim 1982, Sivas İmam-Hatip Lisesi 1988, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1993, Afyon Kocatepe Üniversitesi SBE Yüksek Lisans 1995, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Doktora 2001 ve Doçent (Maliye Teorisi) 2014 olarak tamamlayan Çalışkan, 1993: Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Araştırma Görevlisi, 2001: Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Yardımcı Doçent, 2004-2006: Maliye Teorisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 2009-2017 Afyonkarahisar Belediye Başkan Danışmanlığı, 2010-2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi Bayat MYO Müdürlüğü ve 2011-2014 Afyon Kocatepe Üniversitesi Şuhut MYO Müdürlüğü deneyimlerine sahip. Halihazırda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde görevini sürdürmektedir.