Doç. Dr Adem Polat

Doç. Dr Adem Polat

15.09.1981’de Erzurum’da doğdu.  İlk ve orta eğitimini Oltu’da tamamladıktan sonra 2002’de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı programına kayıt yaptırdı. 2006’da aynı programdan mezun olup aynı yıl pedagoji eğitimi için Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıt yaptırıp, 2008 yılının şubat döneminde mezun oldu. Bir yıl Erzurum’da özel bir eğitim kurumunda edebiyat öğretmenliği yaptı. 2009 yılında Yeni Türk Edebiyatı alanında Tezli Yüksek Lisans programına kayıt yaptırdı ve aynı programdan 2012’de mezun oldu. 2011’de Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı, 2016’da Yeni Türk Edebiyatı alanında Doktorasını tamamladı, 2018’de aynı alanda Doçentlik unvanını aldı.  2005’ten beri Yedi İklim, Türk Edebiyatı, Ayraç, Doğu Batı gibi dergilerde makâle ve eleştiri yazıları kaleme almakta ve sayı editörlüğü yapmaktadır. Alanında üç adet uluslararası kitap, kitapta bölüm ve otuzu aşkın sayıda bilimsel dergilerde makâleleri bulunmaktadır.

Akademik görevler:

Arş. Gör., Kafkas Üniversitesi 2011-2016

Dr. Öğretim Üyesi, Kafkas Üniversitesi, 2016-2018

Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi, 2019

İdari Görevler:

Bölüm Başkan Yrd.

Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Böl, 2016-2018

Dekan Yrd. Atatürk Üniversitesi,

 Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fak. 2019…

Bölüm Başkanı

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fak. 2019…

Çalışma ve İlgi Alanları: Yeni Türk Edebiyatı, Türk Düşünce Tarihi, İslâm Felsefe Tarihi ve Batı Felsefesi.

Akademi Dışı Tecrübeler

YTB Yabancılara Türkçe Öğretimi merkez ve mülteci kamplarında denetleyici 2017, 2018, 2019

MEB Talim Terbiye Kurulu, müfredat çalışması, 2018

TRT Belgesel yapım danışmanlığı, 2019