Prof. Dr. Bünyamin BEZCİ

Prof. Dr. Bünyamin BEZCİ

Prof. Dr. Bünyamin BEZCİ

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1992’de mezun oldu.

Bremen Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde dil öğrenimi ve yüksek lisans eğitimi için bulundu. Sakarya Üniversitesinde “AB’in Yerel Yönetimlere Yaklaşımı” adlı tezini 1999’da savundu. Muğla Üniversitesi’nde araştırma görevlisiyken Uludağ Üniversitesi’nde “Carl Schmitt’in Politik Felsefesi Açısından Modern Türkiye’de Güçlü Devlet Kavramı” adlı doktora tezini 2004’de bitirdi.

Sakarya Üniversitesi Diaspora Araştırmaları Merkezini kurdu ve şu an merkez müdürü olarak görev yapmaktadır.

Politik sistemler, devlet felsefesi, siyasal partiler üzerine çalışmaları bulunmaktadır.