Doç. Dr. Mehmet Fatih DÖKER

Doç. Dr. Mehmet Fatih DÖKER

Doç. Dr. Mehmet Fatih DÖKER

1981 yılında Manisa’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Manisa’da tamamladık­tan sonra, lisans eğitimine İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nde başlamıştır. 2003 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği alanında tezsiz yüksek lisans yapmıştır. “İstanbul İli Marmara Denizi kıyı dolgu alanlarının tespiti ve bu alanlarda arazi kullanımı” başlıklı yüksek lisans çalışmasını 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlamıştır.

Aynı enstitüde başladığı doktora çalışmasında “İstanbul kentsel büyüme sürecinin belirlenmesi, izlenmesi ve modellenme­si” konusunu çalışarak, eğitimini 2012 yılında başarı ile tamamlayarak Dr. ünvanını almış­tır. 2004-2007 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Coğrafi Bilgi Sistemleri uzmanı olarak görev yapmış, 2007-2009 yılları arasında özel sektörde 3 boyutlu şehir mo­delleri konusunda proje yöneticilik görevlerini tamamlamış, 2009-2013 yılları arasında İs­tanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 2013 yılında Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Beşeri Coğrafya Anabilim Dalı’na öğretim üyesi ola­rak atanmış ve halen aynı kurumda görev yapmaktadır. İngilizce bilen Doç. Dr. Mehmet Fatih DÖKER, evli ve 1 çocuk babasıdır.