TÜRKİYE FİKİR KONGRESİ

Nedir?

Türkiye genelinde eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin belirlenen konular çerçevesinde bildirilerini göndermesi, bunların kongre hakem kurulu tarafından değerlendirilmesi ve uygun görülen bildirilerin kongre oturumlarında akademisyen hocalar riyâsetinde sunulması ve bunların kongre sonunda yazılan bildirilerin bir araya getirilerek matbû halde basılmasını amaçlayan bir çalışmadır.

Hedef Kitle

Projenin hedef kitlesi, kongre konusu etrafında bildiri göndermeye namzet olan lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri, üniversitede eğitim gören öğrenciler ve kongreye katılım sağlayacak olan akademisyen, yazar ve fikir adamlarıdır.

Amaç ve Gerekçeler

 • Ülkemizin genç dimağlarını belirlenecek olan konu etrafında bir araya toplayarak, ülkemizin problemleriyle alakalı olarak belirlenecek konu ve alt başlıklarına çözüm önerileri getirmelerini sağlamak
  • Kongre sonunda ana konuyu derinlemesine ele alan bildirge yayınlanmasını sağlamak
  • Bildirgenin farklı kurum ve kuruluşlara gönderilmesiyle birlikte Türkiye’de bu konuda yapılacak çalışmaların ve uygulamaların geliştirilmesine katkı sağlamak
  • Öğrencilerin gönderdikleri posterleri kongrede sergileyerek öğrencilerin akademik çalışmalara katılım düzeyini ve ilgisini artırmak
  • Ulusal olarak kendine özgü, toplumsal faydayı esas alan, sürdürülebilirlik potansiyeli olan özgün bir çalışma ortaya koymak.
  • Ülkemizde akademisyen-öğrenci, akademisyen-toplum, öğrenci-toplum ve yazar/fikir adamı-toplum ilişkilerinin kongre aracılığıyla, toplumsal adalet, toplumsal etik, toplumsal fayda prensiplerini esas alarak ülkemizin menfaatleri doğrultusunda geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 • Ülkemiz yapısı itibarıyla kozmopolit bir tabaka üzerinde yer almakta ve bu doğrultuda farklı fikir, irade, çalışma ve ortak değerler çerçevesinde muhtelif düşünce akımlarını bir arada bulundurmaktadır. Bu fikir zenginliğinden bu tarz programlar aracılığıyla yararlanmak gerekir.
  • İşbu bahsi geçen muhtelif düşünceler perspektifinden bakılacak olursa, toplumumuzun salgın meselesinde yaşadığı sorunların, karşılaştığı zorlukların ve bu kapsamda üzerinde durulmasına ve bunlara yönelik çözümler üretilmesine olan ihtiyaç ortadadır.
  • Toplum nezdinde bir sorun ve/veya ulaşılması istenen belirli hedefler, öncelikle üzerinde uzlaşılmış, disiplinli ve temeli sağlam bir fikriyata ihtiyaç duyarlar. Bu noktada akademik alanda çalışma yapan gençlerin bir araya gelmesiyle birlikte icra edilecek bir çalışma altın değerinde olacaktır.
  • Akademik anlamda toplum gerçeklerini ve içinde yaşadığımız dünyamızın bağlı bulunduğu insanlık hiyerarşisini esas alan kongrelerin kısıtlı düzeyde olması dikkate değerdir. Bu noktada ülkemizde tartışılan lakin toplum nezdinde çözümü olmayan sorunlara, toplumsal açıdan çözümler üretilmesini sağlamak gerekir.
  • Üniversiteli gençlerin akademik alanları katılım noktasında göstermiş oldukları eksiklik ortadadır. Onların bu alana verecekleri katkıyı artırmak ve onları akademik alanda çalışma yapma noktasında cesaretlendirmek gerekmektedir.
DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN