Fikir kalesini fethetmeye yola çıkanların geçidi.. Fikrin gür ve kuvvetli sesi.. Türkiye Fikir Kongresi!

Fikir diyarından hakikate yapılan seferin yolcularını bir araya toplayan bir kongre.. Henüz işlenmemiş madenleri tefekkür cehdi ile işleyip fikrin mücevherlerini ortaya çıkarmaya geliyoruz..

Yarının dünyasına, mâziden esen yeli ulaştırarak yaşanmaya değer hayatın meşalesini yakacak olanları bekliyoruz..

Fikir taşlarını itina ile örüp hakikat kulesini inşa edecek bir mimari anlayışına sahibiz.. Fikri hareket sahasına dökerek, inandığını yaşayan ve parolası istikamet olan bir usulü benimsiyoruz…

Tüm siyahları beyaz yapacak olan, bâtıldan inşa edilen buzulları hür nefesi ile eritecek olan aziz fikrin hizmetkârlarıyız..

“Sultan fikrin bir gün yeniden şanlı otağa gelip baş köşeye kurulacağı” inancımız her dâim taze olmak üzere, fikirde ve aksiyonda daima tetikte, nöbetteyiz..

Ufukları saran alevlerin üzerine üzerine gidip, fikir çağını başlatacak selin bendini yıkacak olanları selamlıyoruz..

Bir avuç inanmış gencin attığı tohumların bugün filizlerini vermeye başladığı Türkiye Fikir Kongresi’nde, yarının meyvelerini toplayacağımıza inanıyoruz..

“İşte iz, geliniz!” esasını düstur edinerek, rotasız olmayı kabul etmiyor ve âlemleri aydınlatan ulu fenerin gölgesinde düştüğümüz yolda attığımız adımlara güveniyoruz..

Suya atılan isabetli bir taş misali dalgalar hâlinde yayılacak olan fikir seferberliğine mihmandarlık yapmak biricik gayemiz..

İnsan hayatını ilgilendiren her meselede, fikrin hakkını verircesine bir tavırla ideal olanın teklifini hazırlamaya koyuluyoruz…

Fikir çağının arefesinde, tefekkür silahını kuşanmış pak zihinlerin ve inanmış yüreklerin omuzlarında yükselecek bir muştunun habercisiyiz..

İz bırakanların izinde, her dâim yeni olanın müdafaası icinde ve Anadolu’nun gongunu çalmak üzere, Türkiye Fikir Kongresi ile kervan yola koyuldu.. Fikrin kıymetini bilen gönüllere selâm ederiz!